Storitev osebne asistence

Storitev osebne asistence zajema naslednje naloge:

Izvajanje osebne nege in druga osebna pomoč uporabniku

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju,
 • kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri hranjenju in pitju,
 • pomoč pri jemanju zdravil, po navodilih uporabnika,
 • pomoč pri vstajanju in namestitvi na in z vozička (pri težjih osebah s pomočjo dvigala),
 • pomoč pri obračanju v postelji in spreminjanju položaja telesa,
 • pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih,
 • pomoč pri urejanju osebne dokumentacije;
 • Spremstvo in pomoč pri nakupih;

Pomoč v gospodinjstvu

 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, ali prinašanje pripravljenih obrokov,
 • pomivanje in pospravljanje posode,
 • pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje,
 • brisanje prahu, postiljanje, čiščenje oken in tal, odnašanje smeti, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.),
 • pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov;

Pomoč pri komunikaciji in ohranjanju socialnih stikov

 • prenašanje sporočil uporabnika (na njegovo zahtevo oz. s privoljenjem) širši okolici,
  posredovanje pri komunikaciji z okolico v primeru težav z govorom ali sprejemanjem sporočil;
 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodniki;
 • pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • pomoč pri pisanju in izpolnjevanju vlog in obrazcev po navodilih uporabnika;
 • branje besedil, časopisov, novic;
 • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala;
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika;

Spremstvo

 • spremstvo pri različnih vsakdanjih opravkih, spremstvo na delo in pri delu, spremstvo v šolo, spremstvo pri nakupih, v prostem času, spremstvo na prireditve, na potovanja, spremstvo pri udeležbi na različnih družbenih in družabnih dogodkih,
 • pomoč pri gibanju: vožnja vozička, pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe osebe;
 • opisovanje prostora in dogajanja v prostoru na zahtevo uporabnika,
 • vožnja avtomobila uporabnika ob njegovi prisotnosti, pomoč pri vstopu in izstopu iz vozila;
 • druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma študij, ki ga opravlja uporabnik;