Predstavitev zavoda

Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje – ZRIPS je ustanovila Zveza Sožitje z namenom, da:

 • izvaja nudenje osebne asistence in pomoči na domu ljudem, ki potrebujejo v vsakdanjem življenju pomoč,
 • izvaja dolgotrajno nego, razvoj tovrstnih socialnih programov,
 • organizira in izvaja prostočasne aktivnosti za otroke, invalide in starejše osebe,
 • nudi pomoči ranljivim skupinam prebivalstva v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči.

Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Če želite pridobiti pravico do osebne asistence, izpolnite VLOGO (klik na ta link) in jo čim prej pošljite na krajevno pristojen Center za socialno delo!

+ Več informacij

Katere so storitve osebne asistence?

Osebni asistent lahko osebi pomaga pri storitvah, namenjenih osebni pomoči osebe:

 • namenjenih osebni pomoči osebe,
 • namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih,
 • pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu,
 • spremstvo …

+ Več informacij

court

Zakonodaja

 • Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21)
 • Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18, 13/19 in 128/20)
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

+ Več informacij