Organizacija Zavoda

Upravni organi

V mandatnem obdobju 2024 – 2028 Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje – ZRIPS vodi direktorica, Marina Omahen.

ORGAN UPRAVLJANJA JE SVET ZAVODA - predstavniki (2024 - 2028):

Dr. Katja Vadnal, predsednica

Branka Perne, nadomestna članica (od 17.5.2024 dalje)

Bojan Cizelj, član

Ksenija Sirk, članica

Osredkar Aleksander, član

Zavod je ustanovljen s sklepom sodišča št. SRG 2019/46744 z dne 28. 11. 2019.

 

Naziv: Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje – ZRIPS

Kratica: ZRIPS

Sedež: Samova ulica 9, Ljubljana

Davčna številka: 24930466

Matična številka: 8556989000

Pravna oblika: zavod

Glavna dejavnost: 88.109 – drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Upravni organi

Strokovni svet

Strokovni svet

STROKOVNI SVET ZAVODA

Jerca Kozelj, magistra profesorica pedagogike s strokovnim izpitom iz socialnega varstva

Katarina Podnar, spec. zakonske in družinske terapije, spec. geštalt pedagogike in dipl. ekonomist

Katja Stamenković, uni. dipl. prof. biologije in gospodinjstva

Mateja Žan Turk, uni. dipl. socialna pedagoginja in mag. poslovnih ved s strokovnim izpitom iz socialnega varstva

Polona Kotnjek, uni. dipl. prof. biologije in gospodinjstva s strokovnim izpitom iz socialnega varstva