Naši Projekti

V našem zavodu izvajamo mnogo različnih projektov, s katerimi boljšamo kvaliteto življenja našim uporabnikom in pripomoremo k destigmatizaciji oseb z motnjo v duševnem razvoju.

-skupaj smo močnejši-