Igrajmo se, spoznajmo se

Glavni cilj projekta je razbijanje stereotipov in predsodkov, ki jih ima družba do oseb z motnjo v duševnem razvoju. Otrokom s projektom želimo približati naše varovance, jim dati varno okolje in priložnost, da se z njimi družijo in jih spoznajo. Najbolj brez predsodkov so zagotovo otroci v predšolskem obdobju in začetnem šolskem obdobju. Prav zato smo za sodelovanje v tem projektu izbrali mlajšo populacijo. Tako so skozi igro pridobili prve pozitivne stike z osebami, ki imajo motnje v duševnem razvoju. V uvodni delavnici, ki jo izvajamo zaposleni na Zavodu, se otrokom predstavimo, jih spoznamo in jim s pomočjo različnih terapevtskih pravljic ter pogovora približamo invalide, drugačnost in sprejemanje. Nato izvedemo igralno dopoldne, kjer se otrokom pridružijo osebe z motnjo v duševnem razvoju. Vsak od udeležencev si lahko izbere tisto igro, ki mu najbolj ustreza. Tako na zelo nevsiljiv način dobijo pozitiven stik drug z drugim, kar bo zagotovo pripomoglo k sprejemanju drugačnosti. Varovanci, kot odrasle osebe imajo zelo nežen, usmerjevalni in mentorski pristop do otrok, kar je in bo v bodoče pozitivno vplivalo na njihovo samozavest ter samopodobo. Otroci jih zelo hitro začutijo, sprejmejo in se z njimi spoprijateljijo.

Projekt v Ljubljani sofinancira

Projekt v Ljubljani sofinancira

Projekt v Preddvoru sofinancira