Igrajmo se, spoznajmo se

» OŠ Matije Valjavca Preddvor «

V Osnovni šoli Matija Valjavca Preddvor smo lansko leto vključili oba prva razreda, letos pa smo projekt razširili tudi na oba druga razreda. Prav tako smo lansko leto vključili vse predšolske skupine otrok v Občini Preddvor, kar pomeni da so vsi ključeni otroci projekt že doživeli v lanskem šolskem letu.

To se je močno poznalo pri sprejemanju varovancev, igri in sodelovanju, saj so varovance sprejeli odprtih rok, se z njimi igrali ter družili brez večjih zadržkov.

K sodelovanju smo povabili različne organizacije: varovance Zavoda ZRIPS, varovance Dnevnega centra Zveze Sožitje in skupnost Barka, ki je prav tako sodelovala že drugo leto.

Iskreno se moramo zahvaliti ravnatelju OŠ Preddvor, ki je odprtih rok, tudi finančno, podprl naš projekt.